ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η MASKA Nafplio διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο χρήστης). Η MASKA Nafplio δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την MASKA Nafplio δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η MASKA Nafplio δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της MASKA Nafplio ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον χρήστη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η MASKA Nafplio ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Λανθασμένη τιμή προϊόντος;
Η MASKA Nafplio δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στην ιστοσελίδα της MASKA Nafplio, όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της MASKA Nafplio και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί, να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της MASKA Nafplio.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General Data Protection Regulation, εφεξής «GDPR») όπως ισχύει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα maskanafplio.gr δεν αποθηκεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις χρηματικές συναλλαγές των χρηστών, όπως αριθμούς και CVC πιστωτικών / χρεωστικών καρτών.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων προς επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε (ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο και διεύθυνση email) για κάθε νόμιμο λόγο.

Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  • Καταχώρηση και διεκπεραίωση παραγγελίας
  • Φορολογικοί λόγοι
  • Δημιουργία λογαριασμού
  • Αποστολή ενημερωτικού υλικού
  • Καταγραφή στατιστικών (μέσω Google Analytics)

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού αλλά και φυσικού μας καταστήματος. Επόσης, κοινοποιούνται και στα τραπεζικό ίδρυμα κατά την πληρωμή της παραγγελίας σας με πιστωτική / χρεωστική κάρτα.

COOKIES

O χρήστης αποδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη κατά την πλοήγησή του στο site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του χρήστης, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.
Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήτε την επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης.  Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων εάν δεν έχουμε λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη επιστροφής τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαβμάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.